Τα μαθήματα που συμπίπτουν με Επίσημες Εορτές και Αργίες καθώς και στις Σχολικές Διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα αναπληρώνονται σε ημέρες και ώρες που επιλέγουν οι Καθηγητές με βάση την διαθεσιμότητα των  προγραμμάτων τους.

Τα ατομικά μαθήματα που χάνονται από οιαδήποτε αιτία αδυναμίας προσέλευσης του σπουδαστή αναπληρώνονται σε ημέρες και ώρες που επιλέγουν οι Καθηγητές με βάση την διαθεσιμότητα των προγραμμάτων τους.

Τα μαθήματα που χάνονται από οιαδήποτε αιτία αδυναμίας προσέλευσης των Καθηγητών αναπληρώνονται σε ημέρες και ώρες που επιλέγουν με βάση την διαθεσιμότητα των  προγραμμάτων τους.

Τα ομαδικά μαθήματα που χάνονται από οιαδήποτε αιτία αδυναμίας προσέλευσης του σπουδαστή αναπληρώνονται με φοίτηση αντιστοίχων διδακτικών ωρών σε οιαδήποτε άλλη τάξη ομαδικών μαθημάτων επιλογής του, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης ομαδικού μαθήματος για έναν μόνο σπουδαστή που δεν προσήλθε στο συγκεκριμένο ομαδικό μάθημα.