Με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τον “Χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19” της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας ο οποίος παρέχει οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των δομών των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για να τελειώσει όμορφα αυτή η χρονιά!!

Καλή μουσική αντάμωση !!!