Δοκιμαστικά Μαθήματα.
Λόγω των μέτρων ασφαλείας για την αντιμετώπιση του Covid-19 και της τήρησης των αποστάσεων στις αίθουσες διδασκαλίας, ο αριθμός των μαθητών σε όλες τις τάξεις είναι περιορισμένος.
Όλα τα δοκιμαστικά μαθήματα, ιδιαίτερα ή ομαδικά γίνονται με ραντεβού για κράτηση θέσης, τηλεφωνικά ή δια ζώσης.

Δίδακτρα.
Τα Δίδακτρα είναι μηνιαία, ισχύουν από 1η – 31η εκάστου μηνός και προκαταβάλλονται στο πρώτο δεκαήμερο. Εάν ο μαθητής εγγραφεί στο μέσον του μηνός θα καταβάλλει αναλογικά τα Δίδακτρα των μαθημάτων του. Μαθήματα που χάνονται από υπαιτιότητα του μαθητή οιασδήποτε φύσεως δεν αφαιρούνται από τα δίδακτρα. Τα ατομικά μαθήματα που χάνονται αναπληρώνονται σε ημέρες και ώρες που επιλέγουν οι Καθηγητές με βάση την διαθεσιμότητα των προγραμμάτων τους. Τα ομαδικά μαθήματα που χάνονται αναπληρώνονται με φοίτηση αντιστοίχων διδακτικών ωρών σε οιαδήποτε άλλη τάξη ομαδικών μαθημάτων επιλογής του, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης ομαδικού μαθήματος για έναν μόνο σπουδαστή που δεν προσήλθε στο συγκεκριμένο ομαδικό μάθημα.

Ετήσιο ποσόν Εγγραφής.
Το ποσόν Εγγραφής είναι ετήσιο και καλύπτει την φοίτηση για ένα σχολικό έτος.
Το ποσόν Εγγραφής για τους μαθητές του του Ωδείου Σύγχρονης Μουσικής Εκπαίδευσης διαμορφώνεται αναλόγως προς την τάξη φοίτησης.
Το ποσόν Εγγραφής για τους μαθητές του Art Academy είναι σταθερό .

Εξετάσεις-Εξέταστρα
Υποχρέωση συμμετοχής στις Εξετάσεις του Ιουνίου κάθε Σχολικού Έτους για τους μαθητές του Ωδείου Σύγχρονης Μουσικής Εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Υπουργείου ΠΟ.ΑΘ.
Τα Εξέταστρα διαμορφώνονται αναλόγως προς την τάξη φοίτησης.
Οι μαθητές του Ωδείου Σύγχρονης Μουσικής Εκπαίδευσης (στα αναγνωρισμένα από το Κράτος όργανα και μαθήματα) που δεν επιθυμούν την συμμετοχή τους στις Εξετάσεις φοιτούν ως ερασιτέχνες, δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Υπουργείου ΠΟ.ΑΘ. και δεν μπορούν να παρακολουθούν τις Τάξεις των Ομαδικών Μαθημάτων (Θεωρία-Αρμονία-Σολφέζ κ.ά.).
Οι μαθητές του Ωδείου Σύγχρονης Μουσικής Εκπαίδευσης (στα μη αναγνωρισμένα από το Κράτος όργανα και μαθήματα) δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Υπουργείου ΠΟ.ΑΘ.
Εάν δεν επιθυμούν την συμμετοχή τους στις Εξετάσεις φοιτούν ως ερασιτέχνες και δεν μπορούν να λάβουν Βεβαιώσεις Σπουδών ή Πτυχίο ή Δίπλωμα και δεν μπορούν να παρακολουθούν τις Τάξεις των Ομαδικών Μαθημάτων (Θεωρία-Αρμονία-Σολφέζ κ.ά.).
Οι μαθητές του Art Academy δεν είναι υπόχρεοι Εξετάσεων.

Πώς θέλετε να
σας εξυπηρετήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα!, Να σας καλέσουμε εμείς τηλεφωνικά?, Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

οδειο-αργυρουπολης-τηλεφωνο
οδειο-αργυρουπολης-email

Πώς θέλετε να
σας εξυπηρετήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα!, Να σας καλέσουμε εμείς τηλεφωνικά?, Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

οδειο-αργυρουπολης-τηλεφωνο
οδειο-αργυρουπολης-email