Η λειτουργία της σχολής μας το Σχολικό Έτος 2021-2022 σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60400/1.10.2021 (ΦΕΚ 4577/B/3.10.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας»

Οι Διδάσκοντες που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε προληπτικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 δύο (2) φορές της εβδομάδα ιδία δαπάνη, με τη μέθοδο του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).
Οι Μαθητές/τριες δεκαοκτώ (18) ετών και άνω που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε προληπτικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 δύο (2) φορές της εβδομάδα, με τη μέθοδο του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).
Οι Μαθητές /τριες κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 δύο (2) φορές της εβδομάδα με τη μέθοδο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).
Οι ανωτέρω βεβαιώσεις των εργαστηριακών ελέγχων και η δήλωση για το self- test επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής.
Υποχρεωτική τήρηση βιβλίου εισερχομένων / εξερχομένων.

art-academy-Με πιστοποιητικό εμβολιασμού