Θεατρικό-παιχνίδι-για-παιδιά-art-academy

Τα παιδιά… ο κόσμος μας !

από 18 μηνών : ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ (Σύστημα Orff) – ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

από 3 ετών : ΧΟΡΟΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ (Σύστημα Orff)- ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

από 4 ετών : ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ -ΧΟΡΟΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ(Σύστημα Orff)-ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το θεατρικό παιχνίδι δεν είναι μόνο ψυχαγωγία.

Σήμερα εντάσσεται στο σύνολο της παιδαγωγικής πρακτικής. Είναι μέσο ενεργοποίησης, απελευθέρωσης της φαντασίας, ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας της ψυχοκινητικής έκφρασης του παιδιού. Με το θεατρικό παιχνίδι το παιδί αναπαράγει τον κόσμο, τον ερμηνεύει, τον σχολιάζει, τον οικειοποιείται.

Τονώνεται η κοινωνικοποίηση του παιδιού και η εξωστρέφεια, ενώ προωθείται η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας. Το παιδί αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ίδιου και της προσωπικής του προσπάθειας προς τον κοινό σκοπό. Με κύριο παράγοντα το «παιχνίδι ρόλων» και την κινητική δραστηριότητα, φτάνει στην αυτοέκφραση.

Το θεατρικό παιχνίδι διαφέρει από την καθιερωμένη λειτουργία που προσφέρεται στα παιδιά με τη μορφή παραστάσεων «παιδικού θεάτρου». Σκοπός μας είναι το παιδί να εκφράσει καταστάσεις και ρόλους με το δικό του τρόπο, εντελώς αβίαστα και υποκειμενικά, και όχι απλά να πετυχαίνει μηχανικές κινήσεις ή μελωδικές εκφορές του λόγου, ν’ αποστηθίζει κάποιο κείμενο ή να το απαγγείλει.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε μεθόδους, όπως:

  • Παιχνίδια ρόλων

  • Δραματοποίηση ιστορίας – παραμυθιού

  • Σωματική έκφραση

  • Αγωγή λόγου – έκφραση – επικοινωνία

  • Αυτοσχεδιασμοί

  • Κατασκευή – παίξιμο μάσκας και κούκλας

  • Οπτικοακουστικά ερεθίσματα

  • Παντομίμα

  • Ανάδειξη και εκμετάλλευση θεατρικών στοιχείων όπως: λογοτεχνικό κείμενο, ποίηση, αυτοσχέδια κοστούμια και σκηνικά, μουσική, τραγούδι και άλλα

Θεατρικό-παιχνίδι-για-παιδιά-art-academy1