Σχολή Εικαστικων

Home » Σχολή Εικαστικων
Σχολή Εικαστικων2021-07-17T18:54:38+03:00

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Art Academy ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Art Academy απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με σκοπό να τους βοηθήσει να αναζητήσουν την προσωπική τους έκφραση στην τέχνη, να παράγουν, να επεξεργάζονται και να τροποποιούν τις ιδέες τους.

Go to Top